คอร์ดเพลง ไม่เคย จากศิลปิน ไม้เมือง เป็นเพลงแนวละคร ภาพยนตร์ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ไม่เคย


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : A|DA|A|ED

เฮAาบ่เกยฮู้ คนEตี้สำคัญ มันDมีก้ามอกใด A

เฮาAบ่เกยฮู้ วันEตี้สวยงาม มันDมีก้าเต๊าใด A

บ่เกยฮู้เDวลา ตี้เฮาEมีกั๋น นั้นC#mดีมอกใด F#m

บ่เกยฮู้ว่DาความคิดถึงEมันทรมาC#mน เต้าใด F#m

E บ่เกยBm.. บ่เก้ยE.. บ่อเกยA..


เฮาAจะกึ๊ดหา คนEตี้สำคัญ เมื่อDต้องจากกั๋นไป A

เฮาAจะกึ๊ดถึง วันEตี้สวยงาม เมื่อDเวลาผ่านไป A

กึ๊ดเติงหาDเวลา ตี้เฮาEมีกั๋น เมื่อC#mตั๋วต้องไป F#m

แหละต๋อนนี้จDะฮู้ก่อเปิ้นE กึ๊ดเติงหาตั๋วC#m ม๊อกใด F#m

E บ่เกยBm.. บ่เก้ยE.. จะลืมA..

INSTRU : A|DA|A|ED

เฮAาบ่เกยฮู้ คนEตี้สำคัญ มันDมีก้ามอกใด A

เฮาAบ่เกยฮู้ วันEตี้สวยงาม มันDมีก้าเต๊าใด A

บ่เกยฮู้เDวลา ตี้เฮาEมีกั๋น นั้นC#mดีมอกใด F#m

บ่เกยฮู้ว่DาความคิดถึงEมันทรมาC#mน เต้าใด F#m

E บ่เกยBm.. บ่เก้ยE.. บ่อเกยA..


เฮาAจะกึ๊ดหา คนEตี้สำคัญ เมื่อDต้องจากกั๋นไป A

เฮาAจะกึ๊ดถึง วันEตี้สวยงาม เมื่อDเวลาผ่านไป A

กึ๊ดเติงหาDเวลา ตี้เฮาEมีกั๋น เมื่อC#mตั๋วต้องไป F#m

แหละต๋อนนี้จDะฮู้ก่อเปิ้นE กึ๊ดเติงหาตั๋วC#m ม๊อกใด F#m

E บ่เกยBm.. บ่เก้ยE.. จะลืม..

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

คอร์ดเพลง ไม่เคย ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

YouTube video
ไม้เมือง

ไม้เมือง

ไม่เคย ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ด ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ด ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ด ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ด ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ด ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ด ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ด ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ด ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ด ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ด ไม้เมือง

ไม้เมือง

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567