คอร์ดเพลง Watermelon Sugar จากศิลปิน Harry Styles เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Watermelon Sugar


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

Tastes like strawDmberries

On a sumAmmer evenin'

AndC it sounds just like a songG

I want moreDm berries

And that sumAmmer feelin'

It's Cso wonderful and warmG


Breathe me in,Dm breathe me outAm

I don't knowC if I could ever go withoutG

I'm just thinDmking out loudAm

I don't knowC if I could ever go withoutG


Watermelon sugar highDm

Watermelon sugar highAm

Watermelon sugar highC

Watermelon sugar highG

Watermelon sugar


StrawDmberries on a sumAmmer evenin'

BabyC, you're the end of JuneG

I want yourDm belly

And that sumAmmer feelin'

GetCting washed away in youG


Breathe me in,Dm breathe me outAm

I don't knowC if I could ever go withoutG


Watermelon sugar highDm

Watermelon sugar highAm

Watermelon sugar highC

Watermelon sugar highG

Watermelon sugar highDm

Watermelon sugar highAm

Watermelon sugar highC

Watermelon sugar highG


I jDmust wanna taste it

I jAmust wanna taste it

WateCrmelon sugar highG


Tastes like strawDmberries

On a sumAmmer evenin'

AndC it sounds just like a songG

I want yourDm belly

And that sumAmmer feelin'

I don't know if I could ever go without


Watermelon sugar highDm

Watermelon sugar highAm

Watermelon sugar highC (sugar)

Watermelon sugar highG (sugar)


Watermelon sugar highDm

Watermelon sugar highAm

Watermelon sugar highC

Watermelon sugar highG


I jDmust wanna taste it

I jAmust wanna taste it

WateCrmelon sugar highG

I jDmust wanna taste it

I jAmust wanna taste it

WateCrmelon sugar highG

Watermelon sugar

YouTube video
Harry Styles

Harry Styles

Harry Styles

Harry Styles

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567