คอร์ดเพลง ขีดอันตราย
ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง ขีดอันตราย - ออย แสงศิลป์คอร์ดเพลง ขีดอันตราย

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : GBm|Em|CD|G

* ถ้าฮักGมันลบออกได้ง่Dายๆ

คือไฟล์Emในเมมโมรี่กBmาร์ด

คงCลืมหมด รสชาติDความเจ็บ

ตอนที่เEmกือบขาดใจ


อ้ายยังGคงจำ ได้ทุกDเรื่องราว

วันที่เจ้าEm แล่นนำเขาไป Bm

ถิ่มอ้ายCทรุดลงฮ้องไห้ D

เกลือกผืนดินริมEmทาง


** อยากยืนAmขึ้นส่อง ยามน้องBmจากไป

แต่กะยืนCบ่ไหว เจ็บหลายยังDจำ


*** กว่าสิผ่านมาได้ GขีดอันตรายBm บ่ตายจั่Emงยัง

บ่มีเจ้าคอยร่วมทางC เหมือนมีเพียงร่างD

แต่บ่มีลมหายGใจ

อาจCสิเป็นผลบุญDทำมา จั่งรักษาBmชีวิตมาได้ Em

รอดCแบบทุรนทุราย ฮือ ฮือD.. ขีดอันตราG

(  ซ้ำ * , ** , *** )

INSTRU : GD|EmBm|CD|G

(  ซ้ำ ** , *** )

INSTRU : GBm|Em|CD|G


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด