ตั้งสายกีตาร์ออนไลน์
(Guitar Tuner)

สายกีตาร์แต่ละสายหากตั้งให้ถูกต้อง จะช่วยให้สำเนียงกีตาร์ที่ท่านได้ขับกล่อมบรรเลงออกมามีความไพเราะมากขึ้น

 
ข้อมูลการตั้งสายกีตาร์ เสียงค่ามาตรฐาน E
  • สายที่ 6 ระดับเสียง E หรือเสียง มี (ต่ำ)
  • สายที่ 5 ระดับเสียง A หรือเสียง ลา
  • สายที่ 4 ระดับเสียง D หรือเสียง เร
  • สายที่ 3 ระดับเสียง G หรือเสียง โซล
  • สายที่ 2 ระดับเสียง B หรือเสียง ที
  • สายที่ 1 ระดับเสียง E หรือเสียง มี (สูง)
 

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564


ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸