คอร์ดเพลงโปรด

เมื่อเราพบคอร์ดเพลงโปรด หรือเพลงที่ต้องการกลับมาเล่นอีกครั้ง สามารถกดบันทึกคอร์ดเพลงโปรด โดยการกดปุ่ม บันทึกคอร์ดเพลงโปรด ที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของคอร์ดเพลง จากนั้นเราสามารถกลับเข้ามาดูในหน้ารายการคอร์ดเพลงโปรดนี้ได้ เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาคอร์ดเพลง หากไม่ต้องการบันทึกแล้วสามารถกดยกเลิกได้ ด้วยการกดปุ่ม ยกเลิก เปรียบเสมือนสมุดคอร์ดเพลงส่วนตัวของท่าน สามารถเรียกใช้เพลงโปรดได้ตลอดเวลา


img ชื่อเพลง ศิลปิน #
ท่านยังไม่ได้เลือกคอร์ดเพลงโปรด

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 23 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 23 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566