คอร์ดเพลงAlbum: น้องใหม่ไต่ดาว โครงการ 2 จากเวทีฝันสู่เวทีจริง