คอร์ดเพลง ข้าวเปลือก
เต๋า สมชาย

คอร์ดเพลง ข้าวเปลือก - เต๋า สมชายคอร์ดเพลง ข้าวเปลือก

INTRO : GmBb|F|EbF|Gm

GmBb|F|EbF|Gm ( 2 Times )

อยู่อBbย่างถูกชะตาวกวน ต้องทนCmเก็บเอาไว้

เจ็บEbปวดแค่ไหน ต้องยอมสู้ความGmเป็นจริง

ถูกคนเขาCmประนามว่าไม่ดี FกับชีวิตBbนี้ที่ล่วงต่ำ Gm

ทุกอย่างCmตอกย้ำให้ฉันBb ต้องยิ่งฝ่าไป F/A


* อยากBbจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดี เมื่อใจยัCmงมีหวัง

ก็อEbยากสักครั้ง ลบคำพูดคนGmดูแคลน

อาจจะมองCmดูเหมือนว่าไม่ดีF แต่ในใจนี้BbใสสะอาดGm

ไม่อาจCmจะวัด ว่าร้ายหรือดีอย่างไร F


** เห็นกันก็แค่เBbปลือก ที่หุ้มใจงดงามEbอยู่ข้างใน

ขอเพียงคนเข้าBbใจ อย่ามองภายนอกเพียงFอย่างเดียว

เห็นกันก็แค่เBbปลือก ที่เก็บความตั้งใจอEbยู่ข้างใน

จะรอCmวันที่ใครๆF ได้รู้คBbวามจริง

INSTRU : GmBb|F|EbF|Gm ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , ** )

จะรอCmวันที่ใครๆF ได้รู้คEbวามจริง Bb


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด