เมื่อเราพบคอร์ดเพลงโปรด หรือเพลงที่ต้องการกลับมาเล่นอีกครั้ง สามารถกดบันทึกคอร์ดเพลงโปรด และกลับเข้ามาดูในหน้ารายการคอร์ดเพลงโปรดนี้ได้ เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาคอร์ดเพลง หากไม่ต้อกการบันทึกแล้วสามารถกดยกเลิกได้ เปรียบเสมือนสมุดคอร์ดเพลงส่วนตัวของท่าน


คอร์ดเพลงโปรดของฉัน

ไม่มีคอร์ดเพลงโปรดที่บันทึก